Copyright

 

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Bosch Car Service Garage Geurts dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch Car Service Garage Geurts deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.